e đang bám sát pp của a Medio
có OB, SL tốt, có TP hợp lý nhưng Entry hơn 20pip 30pip(khá lớn)
ko biết các bác có áp dụng thêm 1 công cụ như rsi, ma hoặc trendline để tối ưu entry?

Categorized in: