Press ESC to close

Lộn Xộn

Đây là nơi mình lưu giữ lại những bài viết ngắn của mình mà không biết để vào đâu vì không có chủ đề cố định. Chỉ là vài dòng nhảm do mình luyện khả năng viết và đặt chỉ tiêu phải viết mỗi ngày mà thôi.

Mượn tiêu đề Lộn Xộn từ Đen Vâu vì mình không tìm ra được từ nào hợp hơn…