Lập trình ngôn ngữ tư duy NLP
Vì sao Lập trình Ngôn ngữ tư Duy có thể thay đổi đời người? Ngày nọ, một đàn ếch đi qua một khu rừng và có 2 con ếch bị rơi xuống cùng một cái hố. Thấy cái hố quá sâu, những con ếch bên trên bèn nói với 2...