Press ESC to close

Trà Đá

Đây là nơi mình lưu giữ lại những bài viết ngắn của mình mà không biết để vào đâu vì không có chủ đề cố định. Chỉ là vài dòng nhảm do mình luyện khả năng viết và tự đặt muc tiêu viết mỗi ngày mà thôi.