Sau khi đọc 7×7 cuốn sách dạy làm giàu. Hàng năm, cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới, mình lại học người thành công làm một bản kế hoạch cho năm mới bằng Mindmap rất chuyên nghiệp và có ý đồ với tràn đầy sự hứng khởi.
Rồi cuối năm, cũng học cách họ làm. Mình ngồi đánh giá lại bản kế hoạch đầu năm xem mình đã hoàn thành được những mục tiêu gì.
Và như một định luật 100% các năm, năm nào cũng thấy không hoàn thành được kế hoạch…
Tiếp tục bỏ lại năm cũ đã qua, năm mới mình cười haha để lại viết bản kế hoạch cho năm tới.
Năm vừa qua cũng không ngoại lệ, định đổ lỗi cho Covid mà thế lại tội cho em nó quá vì mình toàn làm online.
Nốt năm nay, nếu lịch sử còn lặp lại (khả năng cao là thế) thì mình có kế hoạch là sẽ không viết kế hoạch nữa…
P/s: Trong kế hoạch của năm nay có mục tiêu là viết mỗi ngày. Mà hôm nay mình chưa nghĩ ra chủ đề gì để viết nên viết tạm cho đủ chỉ tiêu 😭