My Playlist

Bộ não, tinh thần của chúng ta cũng cần rèn luyện tương tự như cơ thể phản cách bằng những gì chúng ta ăn, tập luyện.

Rất nhiều bài hát trong playlist này mình nghe rất nhiều để vượt qua những thời điểm khó khăn trước đây. Và cũng là để khi trade, phân tích hứng thú hơn. Mong là sẽ hữu ích với bạn.