Xin chào. chúc mừng bạn đã bước sang ngày thứ 8 của thử thách 30 ngày với Thiền cùng Medio.

Như mình đã hứa từ hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ bước sang một bài Thiền mới. Như những hôm trước chúng ta lấy đối tượng của thiền là hơi thở, hôm nay đối tượng thiền của chúng ta sẽ là suy nghĩ.

Để thực hành bài Thiền này chúng ta có thể hiểu rằng bài thiền này cũng tương tự một nhân viên trực của của Khách sạn, mở cửa khi khách đến, đóng cửa khi khách đi nhưng không theo khách lên phòng.

Có nghĩa là chúng ta sẽ đóng vai trò người giữ cửa để quan sát suy nghĩ đến rồi chúng lại đi ra, nhưng chúng ta – người giữ cửa chỉ mở cửa, để ý tời chúng, mở cửa, để ý, đóng cửa. Ý nghĩ đến, ý nghĩ đi, chúng đến rồi chúng đi.

Thử thách 30 ngày với Thiền cùng Medio

Bắt đầu bài tập thực hành nào!!

Bạn đặt đồng hồ thời gian hành Thiền 15′.

Bắt đầu tương tự như những ngày trước. Chúng ta ngồi tư thế phù hợp, thẳng lưng rồi kết nối đến hơi thở trong khoảng 1 phút đầu tiên để cơ thể ổn định.

Tiếp theo, nhìn vào tâm. Nhận biết các ý nghĩ đến, xác định xem chúng chỉ là một vài ý nghĩ hay rất nhiều. Chúng là luồn ý nghĩ liên tục, hay có vài ý nghĩ, có khoảng trống rồi lại tiếp tục?

Hay có nhiều khoảng không, có vài từ rồi lại rất nhiều khoảng không? Các ý nghĩ có tạo thành một đoạn hội thoại liên tục không? Hãy chỉ để ý. Đây là những ý nghĩ của bạn, chỉ như chúng đang là ngay lúc này.

Mục đích của chúng ta là đặt tâm trí lên các ý nghĩ và phương pháp thực hiện chỉ là quan sát.

Hôm nay khi mình thực hành bài thiền mới này chưa thực sự kiểm soát được những ý nghĩ trong đầu mình. Nó vẫn khá mông lung và rồi loạn. Điều này cũng là đương nhiên vì lâu lắm rồi mình mới thực hiện lại bài thiền này nên nó cũng như mới vậy.

Nếu bạn cũng tương tự như vậy thì có thể yên tâm vì chúng ta sẽ tiến bộ hơn nhiều vào những ngày sau. Cũng tương tự như khi ta mới bắt đầu ngày đầu tiên với thiền bằng hơi thở vậy.

Cảm nhận của bạn khi thực hiện bài thiền ngày hôm nay thế nào? Có khó khăn gì không? Điểm danh và comment cảm nghĩ bên dưới nhé!

Ngày 9 thiền 30 ngày: Người gác cửa của những ý nghĩ